Toegang tot zorg

De kerntaak van CZ groep betreft het borgen van de toegang tot zorg voor onze verzekerden. Niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Lees meer ›Toegang tot zorg

CZ Zorgbeleid

Met het zorgbeleid stuurt CZ groep voor verzekerden op de beschikbaarheid van voldoende, tijdige zorg op de juiste plek en het waarborgen hiervan naar de toekomst toe.

Lees meer ›CZ Zorgbeleid

Betrokken verzekerden

CZ groep wil dat verzekerden en patiënten(organisaties) altijd betrokken zijn, op elk gebied van zorg. Daarom betrekken wij op vele manieren verzekerden en patiënten bij de ontwikkeling van het CZ zorginkoopbeleid.

Lees meer ›Betrokken verzekerden

Inzet en resultaten

Op de verschillende zorgsoorten waar de risico’s ten aanzien van de toegang tot zorg hoog zijn, nemen wij diverse maatregelen om de toegang voor onze verzekerden te verbeteren ofwel te behouden.

Lees meer ›Inzet en resultaten

Toegang tot zorgverzekeringen

In Nederland bieden zorgverzekeringen toegang tot de zorg, waardoor zij gerelateerd zijn aan de toegang tot een basisbehoefte. Het afsluiten van een basisverzekering is voor iedereen verplicht.

Lees meer ›Toegang tot zorgverzekeringen

CZ Product- en premiebeleid

Met zowel ons product- als premiebeleid sturen wij op het zo toegankelijk mogelijk houden van onze zorgverzekeringen voor een zo breed mogelijke populatie consumenten.

Lees meer ›CZ Product- en premiebeleid

Betrokken verzekerden

Zoals vastgelegd in het CZ productbeleid betrekken we verzekerden bij de ontwikkeling, het onderhoud en de eventuele uitfasering van verzekeringsproducten, veelal via klantonderzoeken.

Lees meer ›Betrokken verzekerden

Inzet en resultaten

Met het oog op de behoeften en verwachtingen van onze verzekerden en klanten, hebben we in 2023 diverse aanpassingen in ons productaanbod doorgevoerd.

Lees meer ›Inzet en resultaten

Toegang tot begeleiding 

Wanneer verzekerden van CZ groep zorg nodig hebben en hier vragen over hebben of hulp bij kunnen gebruiken, kunnen zij bij ons terecht. Wij bieden op verschillende fronten begeleiding.

Lees meer ›Toegang tot begeleiding 

CZ begeleidingsbeleid 

CZ groep beoogt met zorg-, gezondheids- en begeleidingsdiensten verzekerden te helpen op de momenten dat het van belang is, namelijk wanneer zij zorg nodig hebben.

Lees meer ›CZ begeleidingsbeleid