Onze medewerkers

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers bij CZ groep het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen en plezier hebben in hun werk. We willen een inclusieve werkgever zijn, waar iedere medewerker met diens achtergronden, talenten, ideeën en overtuigingen mee mag praten, denken en beslissen. We staan voor gelijkwaardige behandeling en gelijke kansen voor alle medewerkers.

Eind 2023 waren 2495 medewerkers werkzaam bij CZ groep (exclusief externen en uitzendkrachten). Hiervan werkten er 1674 in Tilburg, 426 in ons kantoor in Sittard, 322 in Goes en 73 in onze servicekantoren. De man/vrouw-verdeling binnen onze organisatie is 33 procent (m) / 67 procent (v) en 87 procent van ons totale medewerkersbestand heeft een vast dienstverband. Meer informatie over onze medewerkers is terug te vinden in de bijlage Medewerkers CZ groep.

CZ HRM-beleid

Ons HRM-beleid is gericht op het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor een professionele werkomgeving waarin medewerkers zich veilig en welkom voelen en de vrijheid hebben om hun carrière vorm te geven op een manier die bij hen past. Met volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei, zowel horizontaal als verticaal. Flexibel werken, een goede werk-privébalans met onder andere 34- tot 38-urige werkweken en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden met opleidingsbudgetten zijn enkele van de voordelen die we medewerkers bieden. Daarnaast hebben onze medewerkers de mogelijkheid om te werken volgens de principes van ‘hybride werken’. Zowel thuis als op kantoor is de werkplek hiervoor uitgerust. Voor een goede inrichting van de thuiswerkplek is er een thuiswerkregeling, met onder andere een vergoeding voor internet, de mogelijkheid om bureau, bureaustoel en IT-middelen te lenen en een vijfjaarlijks persoonlijk budget voor overige arbo-ondersteunende middelen.

Ons HRM-beleid richt zich onder meer op (leiderschaps)cultuur, duurzame inzetbaarheid en gelijkwaardigheid. Vanzelfsprekend maken ook de inrichting en het onderhoud van arbeidsvoorwaarden (waaronder het beloningsbeleid) van HRM-systemen en -processen en recruitment onderdeel uit van het beleid. Het beleid wordt jaarlijks als onderdeel van onze planning-en control-cyclus vastgesteld, onder verantwoordelijkheid van de directeur HRM. Integraal onderdeel van het beleid zijn actuele doelstellingen en bijbehorende actieplannen voor de korte en middellange termijn. Bij de uitwerking en uitvoering ervan worden medewerkers continu betrokken.

Kijkend naar onze rol als werkgever en opdrachtgever van externe medewerkers (zoals zzp-ers) zijn er meerdere gebieden waarop wij zowel positief als negatief impact (kunnen) hebben. Actueel hierin zijn het stimuleren van continu leren, het bewaken en bevorderen van een goede werk-privébalans, het creëren en behouden van sociale veiligheid en het realiseren van een inclusieve werkomgeving.