Inzet en resultaten 

Verbeteren toegang tot zorg 

Op basis van doorlopende onderzoeken naar de ervaren knelpunten in de toegang tot zorg door verzekerden en signalen uit het zorgveld, werken wij aan het op de markt brengen van nieuwe zorg- en begeleidingsdiensten die meer verzekerden gericht helpen tijdig de zorg te krijgen die zij nodig hebben. Reeds bestaande voorbeelden hiervan zijn App de Verpleegkundige en de FysioThuis app. In 2024 voegen we alle diensten die potentieel bijdragen aan het verbeteren van de toegang tot zorg samen in een nieuw portfolio waarbij we per dienst de impact ervan inzichtelijk zullen maken en continu zullen streven naar vergroting van die impact. Daarnaast verwachten we het assortiment van diensten uit te breiden met nieuwe oplossingen die aanzienlijke verbeteringen brengen in het vinden, verkrijgen en goed gebruiken van zorg.

Verzekerden in kwetsbare posities 

Als zorgverzekeraar spelen we een verbindende rol tussen verzekerde en gemeente en hebben we een signaalfunctie om vroegtijdig iemand die in de problemen dreigt te komen naar het integrale hulptraject van de gemeente te begeleiden. In 2023 hebben we onze structurele samenwerking met gemeenten in Samenwerken over Stelsels (SOS) uitgebreid naar 62 gemeenten. Hiernaast werken we sinds 2022 samen met de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Dit is een groot samenwerkingsverband tussen gemeenten, hulporganisaties en bedrijven dat als doel heeft om één centrale schuldhulproute voor iedereen te maken waarmee mensen met (dreigende) schulden op een laagdrempelige manier verwezen worden naar hulpinterventies die bewezen effectief zijn. In totaal hebben we in 2023 circa 4.750 verzekerden in kwetsbare posities doorgeleid naar de juiste hulpverlenende instanties.

Maatstaven 

De Net Promotor Score (NPS) geeft de mate weer waarin klanten onze producten en diensten aan anderen aanbevelen. Het is hiermee een belangrijke indicator voor de mate waarin onze producten (en diensten) aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van onze verzekerden. De beoordeling van onze dienstverlening maakt onderdeel uit van het NPS-onderzoek. Met een NPS van +24 liet het label CZ in 2023 de hoogste score van de vier grote zorgverzekeraars in Nederland zien. Just scoorde in 2023 een NPS van +18. Ten opzichte van de vorige meting is de score van Just gedaald maar dit betreft niet een significante daling en is in lijn met de markt. Met een derde plaats op de benchmark voor soortgelijke verzekeringsproducten scoort Just nog altijd boven gemiddeld (benchmark: +14).

Indicator

2023

2022

Ambitie 2024

Net Promoter Score label CZ

24

21

24

Net Promoter Score label Just

18

21

18