Beleid

Vanuit het CZ-beleid ‘Leren en ontwikkelen’ stimuleren wij een bedrijfscultuur waarbinnen aandacht voor ontwikkeling en loopbaan belangrijk is. Dit doen we door een continue dialoog over persoonlijke en professionele ontwikkeling te faciliteren en onze medewerkers een ruim aanbod aan opleidingsmogelijkheden, coaching en loopbaanontwikkelingstrajecten aan te bieden. Hiervoor werken wij met het interne online verzamelplatform ‘Een betere jij!’ en de online leeromgeving ‘CZ Campus’. Hiernaast bieden we medewerkers de ruimte om te studeren met de CZ studiefaciliteitenregeling. Op het gebied van leiderschap, persoonlijk leiderschap en (team)samenwerking bieden wij specifieke ontwikkelprogramma’s aan, zoals ‘CZ Talentlab’, het ‘Young Professional Programma’ en het teamtraject ‘Prestatiegerichte teams’.

Het CZ-beleid ‘Leren en ontwikkelen’ is grotendeels gericht op alle medewerkersgroepen, inclusief uitzendkrachten en ingehuurde professionals. Dit betekent dat iedereen binnen CZ groep, ongeacht hun contractvorm, kansen krijgt om te groeien en zich te ontwikkelen. We meten structureel het effect van ons beleid op medewerkers, teams en de organisatie als geheel. Dit doen we onder meer aan de hand van 0- en 1-metingen, evaluatievragenlijsten en evaluatiegesprekken met deelnemers en andere stakeholders. De uitkomsten helpen ons om continu te verbeteren, ons aanbod actueel te houden en relevant te zijn.