Risicomanagement­systeem

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen van CZ groep. Deze systemen hebben als doel om voldoende zekerheid te bieden ten aanzien van het beheersen van risico’s. Het risicobeheersingssysteem is ingebed op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit stimuleert een bedrijfscultuur met voldoende aandacht voor risicobeheersing.

Jaarlijks wordt de risicostrategie opnieuw beoordeeld naar aanleiding van de ‘Own Risk & Solvency Assessment’ (ORSA). In de ORSA voert CZ groep diverse scenarioanalyses uit die in samenhang meerjarig de effecten van mogelijke risico’s op de solvabiliteit weergeven. Ook wordt de risicobereidheid per soort risico opnieuw beoordeeld en vastgesteld. De vervolgstap is het monitoren van de risico’s (assessment) en het bepalen van mitigerende maatregelen (control). Rapportage vindt plaats via risicorapportages en rapportages over het ‘In Control Systeem’.

Ieder kwartaal wordt met een risicorapportage aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de belangrijkste concernrisico’s, de effectiviteit van de risicobeheersing- en controlesystemen en eventuele knelpunten daarin. Hiermee heeft CZ groep continu inzicht in de belangrijkste risicovraagstukken.

Om het risicomanagementsysteem verder te versterken en real time managementinformatie te genereren over de effectiviteit van het interne control framework, is CZ groep in 2023 gestart met de implementatie van een centrale risicomanagement-applicatie.