Onze stakeholders

CZ groep staat doorlopend in contact met stakeholders om belangen en opvattingen met elkaar uit te wisselen, samenwerking te verbeteren en te zorgen voor een zo rijk mogelijke besluitvorming binnen onze organisatie. Onze stakeholders zijn alle personen en organisaties die direct of indirect impact hebben op of ondervinden van het werk van onze organisatie. Het gaat om een breed scala aan partijen, beginnend bij onze verzekerden en zakelijke klanten en variërend van onze medewerkers tot onze duurzame coalitiepartners en leveranciers. De belangrijkste stakeholdergroepen van CZ groep – in 2023 opnieuw vastgesteld in het proces van het in kaart brengen van de CZ groep waardeketen – zijn weergegeven in bijgaand figuur. Wij hebben met hen formele, juridische, financiële en/of operationele relaties en hebben overleg op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het overleg met stakeholders, zowel formeel als informeel, is een continue informatiebron voor onze organisatie en oefent in verschillende mate invloed uit op ons beleid en bedrijfsvoering (van rekening houdend met tot co-creatie en -productie). Vanuit al onze organisatierollen (zorgverzekeraar, werkgever, inkoper en investeerder) en op alle lagen in onze organisatie vindt het overleg met stakeholders plaats. Dit overleg omvat alle stakeholdergroepen zoals weergegeven in onze waardeketen.

Stakeholderdialoog 2023

In 2023 lag het zwaartepunt van onze dialoog met stakeholders op onderwerpen als ons inkoopbeleid en de contractering van zorgaanbieders, de invulling van onze duurzame coalities, de uitwerking en implementatie van het Integraal Zorgakkoord, de actualisatie van de strategie van CZ groep, diversiteit en inclusie binnen CZ groep en in onze waardeketen, de aantoonbare betrouwbaarheid van onze belangrijkste interne processen, verduurzaming van het zorgveld en de implementatie van nieuwe (veelal Europese) wetgeving. In de bijlage Stakeholderdialoog 2023 geven wij een overzicht van de belangrijkste bespreekpunten met verschillende stakeholders, inclusief de vorm en frequentie van het overleg.