Zakelijk gedrag

Onze verzekerden, zakelijke klanten, regelgevers en andere belanghebbenden vertrouwen erop dat CZ groep de zorgpremies beheert en inzet voor toegankelijke en goede zorg. Daarom waarborgen we in onze bedrijfscultuur dat onze verzekerden altijd voorop staan, we voldoen aan relevante wet- en regelgeving en er effectief toezicht is op zowel het bestuur als de uitvoering van bedrijfsprocessen.

Op het gebied van zorgfraude nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en op te sporen. Immers, fraude schaadt het vertrouwen in onze organisatie, zet de betaalbaarheid van de zorg onder druk en is maatschappelijk niet aanvaardbaar. We beheersen interne en externe frauderisico’s als integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering door preventie, tijdig herkennen van signalen en onderzoek.