Toegang tot zorgverzekeringen

In Nederland bieden zorgverzekeringen toegang tot de zorg, waardoor zij gerelateerd zijn aan de toegang tot een basisbehoefte. Het afsluiten van een basisverzekering is voor iedereen verplicht. De vergoedingen binnen deze verzekering worden door de overheid bepaald. Ook stelt deze de basis van de premie vast. Met aanvullende verzekeringen kunnen zorgverzekeraars hun verzekerden dekking bieden voor zorgkosten die niet in de basisverzekering zitten.

CZ groep zorgt in totaal voor een passend product- en dienstenaanbod dat een brede groep consumenten aanspreekt, tegen een zo betaalbaar mogelijke premie. Voor dit laatste doel, sturen wij binnen onze eigen organisatie op het laag houden van de organisatiekosten. In het zorgveld streven we met ons zorginkoopbeleid op het beheersen van de zorgkostenstijging.

Verzekerden zijn bij ons individueel of via een collectief contract verzekerd. Collectieve contracten worden afgesloten door werkgevers en ledenorganisaties. Hun deelnemers (onze collectieve verzekerden) profiteren van extra vergoedingen en diensten. Werkgevers ondersteunen wij met interventies en expertise bij het vitaal en duurzaam inzetbaar houden van hun medewerkers.

In 2023 zijn bij CZ groep circa 4,1 miljoen mensen verzekerd. Wij bieden zorgverzekeringen aan onder de merken CZ, CZdirect en Just en verzorgen de uitvoering van de zorgverzekeringen van Nationale-Nederlanden en OHRA. De basisverzekering brachten we in 2023 in natura-, combinatie- en restitutievorm op de markt. Onze aanvullende verzekeringen zijn ingericht zowel op behoefte (omvang en inhoud van het pakket) als op levensfase of leefstijl. Een totaaloverzicht van onze verzekeringsproducten is te vinden op cz.nl/zorgverzekering.

Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht op de basisverzekering. Dit betekent dat wij iedereen die zich aanmeldt voor een basisverzekering bij CZ groep, in de verzekering aannemen. Ongeacht of iemand jong, oud, ziek, gezond, rijk of arm is. In dit opzicht is de toegang tot de zorgverzekering in Nederland goed geregeld. Wel wordt breed gesignaleerd dat de almaar stijgende premie (als gevolg van de stijgende zorgkosten) risico’s met zich meebrengt. Mensen met een laag inkomen kunnen weliswaar gebruik maken van een financiële tegemoetkoming van de overheid (de Zorgtoeslag) maar ook mensen met middeninkomens krijgen moeite de premie te betalen. Bovendien zijn aanvullende verzekeringen door een gebrek aan financiële middelen niet voor iedereen beschikbaar.

Een ander knelpunt ten aanzien van de toegankelijkheid van de zorgverzekeringen zien we in de begrijpelijkheid van het product voor een grote groep consumenten. Zij ervaren zorgverzekeringen als ingewikkeld en hebben moeite om goed te doorgronden welke verzekering het beste bij hen past. Dit kan potentieel leiden tot het missen van bepaalde vergoedingen en het mijden van zorggebruik.

Tot slot zien we dat stijging van de zorgkosten leidt tot het scherp moeten zijn op wat in de verzekering wordt vergoed en het daarmee soms beperken van de keuzemogelijkheden van consumenten. In dit kader heeft CZ groep in 2023 besloten om per 1 januari 2024 de restitutiepolis in een combinatiepolis om te zetten.