Inzet en resultaten

Om medewerkers te beschermen tegen geweld en intimidatie, organiseren we trainingen die medewerkers die klantcontact hebben, helpen omgaan met agressie. Voor medewerkers die geweld of intimidatie op de werkvloer hebben ervaren, zijn diverse interventiemogelijkheden aanwezig, zoals traumahulp en bedrijfsmaatschappelijk werk. Hiernaast wordt het loket sociale veiligheid ingericht en vinden awareness-sessies plaats die bijdragen aan bewustwording over de impact van geweld en intimidatie. Mede op basis van de uitkomsten van het MBO in 2023 (zie onder Maatstaven) is geïnvesteerd in betere communicatie via het intranet over het onderwerp, bijvoorbeeld door antwoord te geven op veelvoorkomende vragen. Ook is er meer centrale coördinatie op signalering en meldingen ingericht. In 2024 lopen onze activiteiten op dit gebied door.

Maatstaven

Uit het MBO van 2023 bleek dat 13 procent van de medewerkers gedurende zijn/haar loopbaan bij CZ groep wel eens te maken heeft gehad met sociaal onveilig gedrag. Pestgedrag wordt hierbij het meest genoemd, grensoverschrijdend gedrag en discriminatie komen minder vaak voor. Bijna de helft van de medewerkers (48 procent) die zelf sociaal onveilig gedrag ondervond of zag dat een collega hiermee te maken kreeg, heeft dit niet gemeld. Deze uitkomsten waren in 2023 aanleiding om de hierboven genoemde maatregelen, aanvullende acties in 2024 uit te zetten en een verbeterambitie vast te stellen. We monitoren de komende jaren de voortgang hierop nauwgezet.