Rapportage­verplichtingen 2023

Op grond van artikel 8 van deze rechtstreeks werkende EU-Taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/852) en de gedelegeerde verordeningen rapporteren wij over het in aanmerking komen (eligibility) en afgestemd zijn (alignment) van onze economische activiteiten op de EU Taxonomy verordening. Voor de doelstellingen en de naleving van de doelstellingen van onze beleggingsactiviteiten verwijzen we naar de paragraaf Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in hoofdstuk 6 van het bestuursverslag.