Rapporteren over materiële onderwerpen

Dit jaar rapporteren we voor het eerst (en op vrijwillige basis) al zoveel mogelijk in lijn met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit doen wij op basis van een in 2023 uitgevoerde impact-materialiteitsanalyse. Uit deze analyse zijn de materiële onderwerpen voortgekomen waarover wij in dit verslag rapporteren aan de hand van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). De onderwerpen die onze kernopdracht raken (Toegang tot zorg, verzekeringen en diensten) en die betrekking hebben op ons werkgeverschap (Onze medewerkers) hebben we eerder in de verslag opgenomen. De overige onderwerpen komen in dit onderdeel aan bod.