Beleid

Binnen CZ groep gelden de basisafspraken over arbeidsduur, werktijden en verlof die zijn vastgelegd in de cao voor Zorgverzekeraars en die in lijn zijn met alle wetgeving rondom arbeidstijden en verlofregelingen. Aanvullend hierop werken we met Richtlijnen arbeidstijdenmanagement waarin werkwijzen rond roostering en het opnemen van verlof zijn geregeld. Onze medewerkers kunnen gebruik maken van onder meer ouderschaps-, zorg-, mantelzorg- en transitieverlof. Ook werken we met een Arbeidsvoorwaarden Keuzesysteem (AKS) waarbinnen het onder meer mogelijk is om tijdelijk meer of minder uren te werken of verlof bij te kopen. Bovendien kunnen medewerkers gebruik maken van een sabbaticalregeling, met als doel een periode afwezig te zijn van werk om nieuwe energie op te doen en na te denken over persoonlijke ontwikkeling. Binnen ons HRM-beleid maakt aandacht voor de werk-privébalans onderdeel uit van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. We faciliteren medewerkers proactief bij het voeren van hun eigen regie hierop, onder meer via het online verzamelplatform ‘Een betere jij!’. Hierop worden tips, tools en coaching aangeboden op het gebied van onder meer mentale fitheid, gezond hybride werken en een goede leefstijl. Het beleid voor een goede werk-privébalans is gericht op alle medewerkersgroepen, inclusief uitzendkrachten en externen. Sommige afspraken, zoals de AKS en sabbaticalregeling, zijn specifiek voor medewerkers in loondienst. Onder meer met behulp van het MBO, vitaliteitschecks, periodieke evaluaties met de arbodienst en informatie van de CZ HR business partners bewaakt CZ groep de effectiviteit van het beleid en of bijstellingen nodig zijn.