Beleid

De visie van CZ groep op ‘Diversiteit en inclusie’ gaat verder dan het doel om medewerkers met verschillende achtergronden in dienst te hebben. Het richt zich op het creëren van een cultuur waarin mensen zich oprecht welkom en gewaardeerd voelen en iedereen gelijkwaardige kansen krijgt. We beseffen hierbij dat we, om dit te realiseren, soms ook de keuze zullen moeten maken om ongelijk te investeren. We hebben ons de ambitie gesteld om in 2025 een werkomgeving te hebben waarin alle CZ-medewerkers zich welkom, veilig en gerespecteerd voelen, met erkenning voor hun kennis en kunde ongeacht achtergrond en identiteit. De CZ visie ‘Diversiteit en inclusie’ is onder verantwoordelijkheid van de directeur HRM opgesteld en is onderbouwd met een divisie-overstijgend actieplan dat kwartaalacties en jaaracties kent, waaraan actiehouders zijn toegewezen. De Raad van Bestuur en het Concern Management Team (CMT) zijn nauw bij de opzet van de visie en het actieplan betrokken geweest.