Kerncijfers

Woord van de Raad van Bestuur

"Groei op basis van eerder gelegde fundamenten"
Joep de Groot, Arno van Son Raad van Bestuur CZ groep
Naar Woord van RvB

Nederland scoort internationaal goed op het gebied van gezondheidszorg maar er zijn wel uitdagingen. Om bij te kunnen dragen aan oplossingen hiervoor, werkt CZ groep samen met het veld aan een visie op zorg.

Naar Visie op zorg

Om zorg nu en op lange termijn toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, zijn innovaties hard nodig. Daarom stimuleren we slimme ideeën die de zorg in Nederland verbeteren.

Naar Innovatie in zorg

Ons financiële resultaat over 2019 is 119 miljoen euro. Dit resultaat wordt grotendeels gevormd door een positief resultaat op de beleggingen van 134 miljoen euro en -15 miljoen euro aan technisch resultaat.

Naar Financieel resultaat

De Raad van Commissarissen kijkt terug op een jaar waarin de organisatie mooie stappen heeft gezet in het bijdragen aan zorgvernieuwing en intern de nodige groei en digitalisering heeft doorgemaakt.

Naar Verslag van de RvC

De Ledenraad had in 2019 veel aandacht voor de balans tussen de toegankelijkheid van zorg voor alle CZ-verzekerden, de solidariteit, de kosten en de kwaliteit van zorg.

Naar Verslag van de Ledenraad