Woord van de Raad van Bestuur

We kijken terug op een bewogen maar overwegend positief 2018. Een jaar waarin wij door onze klanten hoog gewaardeerd werden en waarin ook de medewerkerbetrokkenheid hoog was. We boekten successen met innovaties in de zorg en werden tegelijkertijd geconfronteerd met de weerbarstige praktijk. Verandering kost tijd. Gelukkig zijn er volop succesvolle initiatieven. Het is nu zaak deze op te schalen en de impact te vergroten. Lees meer