Betrokken medewerkers

Co-creatie is een standaard manier van werken binnen het HRM-team van CZ groep. Dit houdt in dat er altijd medewerkers betrokken zijn bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van opleidingen of andere interventies uit het ‘Leren en ontwikkelen’-beleid. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van het HRM Klantpanel. De Ondernemingsraad is via hun HR-Commissie betrokken bij de totstandkoming en monitoring van het volledige HRM-beleid en heeft vanuit dit perspectief ook betrokkenheid bij het onderdeel ‘Leren en ontwikkelen’. In het Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO) wordt de tevredenheid over ontwikkelmogelijkheden uitgevraagd.

Mochten medewerkers of andere belanghebbenden (zoals leidinggevenden) zorgen of problemen ondervinden die samenhangen met de opzet of uitvoering van (onderdelen van) het ‘Leren en ontwikkelen’-beleid, dan kunnen zij dit op verschillende manieren kenbaar maken. Bijvoorbeeld via rechtstreeks contact met HRM-medewerkers, via evaluaties, via hun leidinggevende of HR business partner. Hun zorgen of problemen worden onderzocht en besproken waarbij het doel is om gezamenlijk tot oplossingen te komen en verbeteringen in het beleid of het programma door te voeren waar nodig.