Inzet en resultaten

Met het oog op de behoeften en verwachtingen van onze verzekerden en klanten, hebben we in 2023 diverse aanpassingen in ons productaanbod doorgevoerd. Bij de vaststelling van de premie voor 2024 kwamen wij tot een lagere inschatting van de zorgkostenstijging dan dat eerder door de overheid werd afgegeven. Hierdoor viel ook onze gemiddelde premie lager uit dan algemeen werd verwacht.

Aanvullende dekkingen

Per 2024 is het meenemen van ongebruikte fysiotherapie toegevoegd aan de aanvullende verzekering van de merken CZ en CZdirect. In 2023 werd dit al aangeboden aan collectief CZ-verzekerden. Omdat klanten dit waarderen, is ervoor gekozen dit nu verder uit te breiden. Verder is er een dekking voor fysiotherapie na ongevallen, die we al enkele jaren kennen bij Just, toegevoegd aan diverse aanvullende verzekeringen.

Introductie beperkte aanvullende verzekering

We zien de afgelopen jaren een toenemende behoefte aan aanvullende verzekeringen met beperkte dekkingen. Steeds meer verzekerden denken bewust na over de zorg die ze verwachten te gebruiken en kiezen daar een verzekering bij. Om aan de behoefte tegemoet te komen zijn per 2024 verschillende nieuwe verzekeringen geïntroduceerd. Zo zijn er bij Nationale-Nederlanden twee nieuwe aanvullende verzekeringen geïntroduceerd in combinatie met de ‘Zorg Vrij’-basisverzekering. Daarnaast is in 2024 CZdirect aangeboden bij een selectie van werkgeverscollectiviteiten. In combinatie met de CZdirect basisverzekering kunnen werknemers van deze collectiviteiten kiezen uit een set aan nieuwe aanvullende verzekeringen met beperkte dekkingen.

CZ PakketCheck

In aanvulling op de CZ Pakketkiezer (gericht op potentiële CZ-verzekerden) ontwikkelden we in 2023 de CZ PakketCheck voor verzekerden die al bij CZ groep verzekerd zijn. Deze online tool adviseert hen in de overstapperiode bij een eventuele herziening van hun keuze voor een basisverzekering en aanvullende verzekering. Het advies is niet alleen gebaseerd op de inhoud van de verzekeringsproducten en de door de verzekerde aangegeven wensen, maar ook op hun gedeclareerde zorggebruik zodat maatwerk geleverd kan worden. We komen met deze dienst verzekerden tegemoet die aangeven dat ze zich onzeker voelen over of zij de best passende zorgverzekering(en) hebben. De CZ PakketCheck is in 2023 bij een selecte groep verzekerden getest. Hun feedback wordt meegenomen in de doorontwikkeling van de tool.

Omzetting restitutiepolis

In 2023 hebben wij besloten om per 1 januari 2024 de restitutiepolis van de CZ-merken om te zetten in een combinatiepolis. Een jaar eerder deden we dat al voor de zorgverzekeringen van OHRA en Nationale-Nederlanden. De omzetting hangt samen met de hoge tarieven die niet-gecontracteerde aanbieders in de Wijkverpleging en Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) rekenen. De combinatiepolis vergoedt de zorgkosten van niet-gecontracteerde zorgverleners in de Wijkverpleging en GGz voor maximaal 85 procent van het tarief van zorgverleners met een contract. Alle overige zorg wordt nog steeds 100 procent vergoed. Voor CZ-verzekerden met een lopende restitutiepolis die zorg afnemen bij een niet-gecontracteerde GGz- of Wijkverpleging-aanbieder (of daarvoor al op de wachtlijst stonden), hanteren we 2024 als overgangsjaar. Dit betekent dat voor hen de nieuwe vergoedingsvoorwaarden niet eerder dan 1 januari 2025 ingaan. Hoewel het beëindigen van de restitutiepolis betekent dat de keuze voor een zorgverzekering voor onze verzekerden beperkter wordt, is het een noodzakelijke maatregel in verband met de negatieve impact die de hoge tarieven van niet-gecontracteerde zorgaanbieders hebben op de zorgpremie voor alle verzekerden. En daarmee ook op de toekomstige toegankelijkheid van de zorgverzekering.

Premie 2024

In november 2023 maakte CZ groep bekend dat de premie van de meest gekozen CZ-basisverzekering (de Zorg-op-maat-polis) in 2024 met 7,60 euro per maand zou stijgen naar 145,85 euro per maand. Deze stijging was minder hoog dan eerder algemeen verwacht werd. Dit komt omdat CZ groep de stijging van de zorgkosten in 2024 lager inschat dan dat de overheid doet. We hebben in beperkte mate (voor een aantal polissen) reserves ingezet om verdere premiestijging te voorkomen.

Maatstaven

Marktaandeel

In 2023 was het marktaandeel van CZ groep 23 procent (2022: 20 procent). In de overstapperiode van 2022 naar 2023 nam ons verzekerdenbestand met circa 409.000 verzekerden toe, met name door de scherpere premiestelling die we door inzet van reserves hebben kunnen realiseren. In de overstapperiode van 2023 naar 2024 nam ons verzekerdenbestand met circa 128.000 verzekerden af. In combinatie met een groei van 20.000 verzekerden gedurende 2023 komt ons verzekerdenbestand begin 2024 uit op ongeveer 4 miljoen verzekerden, wat goed is voor een marktaandeel van 22 procent. Dit marktaandeel stelt ons in staat om vanuit een krachtige, solide basis onze maatschappelijke opdracht in de samenleving te vervullen en geeft aan hoe sterk ons draagvlak onder onze achterban (onze verzekerden) is.

NPS

De Net Promotor Score (NPS) geeft de mate weer waarin klanten onze producten en diensten aan anderen aanbevelen. Het is hiermee een belangrijke indicator voor de mate waarin onze producten (en diensten) aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van onze verzekerden. De beoordeling van de premiestelling maakt onderdeel uit van het NPS-onderzoek. Met een NPS van +24 liet het label CZ in 2023 de hoogste score van de vier grote zorgverzekeraars in Nederland zien.

Indicator

2023

2022

Ambitie 2024

Marktaandeel CZ groep

23%

20%

23%

Net Promotor Score label CZ

24

21

24

Stabiel premiebeleid

v

v

n.v.t.

Organisatiekosten binnen begroting

v

v

v