Ons duurzaamheids­beleid

Onze aandacht en inzet voor mens, milieu en maatschappij hebben we vastgelegd in het concernbrede CZ-duurzaamheidsbeleid dat onderdeel uitmaakt van onze strategie (zie het CZ- waardecreatiemodel). Dit beleid is gekoppeld aan de ‘United Nations Sustainable Development Goals’ (SDG’s). De SDG’s bieden een kader waarbinnen zowel de maatschappelijke waarde van onze kernactiviteiten (toegang tot zorg bieden) tot zijn recht komt, als de verantwoordelijkheid die wij nemen voor algemene bedrijfsvoering (onder meer werkgeverschap, footprint en investeringen). Wij onderschrijven alle SDG’s maar vinden het belangrijk om in ons duurzaamheidsbeleid te focussen op die SDG’s waarop we de meeste impact kunnen hebben. Dit zijn SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn, 8 – Waardig werk en economische groei, 1 – Einde aan armoede en 13 - Klimaatactie. Op CZ site lees je meer over onze doelen.

We werken via verschillende invalshoeken aan het realiseren van impact op de SDG’s: vanuit onze rol als zorgverzekeraar (impact in het zorgveld, relatie met verzekerden, werkgevers en andere belanghebbenden), als werkgever (verantwoordelijkheid richting medewerkers), als speler in onze waardeketen (zorg- en concerninkoop) en via onze beleggingen (maatschappelijk verantwoord beleggen).

In de CZ-routekaart Duurzaamheid is vastgelegd aan welke projecten en programma’s we de komende jaren werken. Per project of programma hebben we onze ambities bepaald en werken we aan concrete doelstellingen en actieplannen. In 2024 gaan we aan de slag met de verdere verdieping van ons duurzaamheidsbeleid.