Downloads

Ieder jaar brengt CZ groep verslag uit over de maatschappelijke, financiële en sociale resultaten van onze organisatie. Wij doen dat voor onze verzekerden, toezichthouders, zorgaanbieders en andere relaties / belanghebbenden. Onze geïntegreerde verslagen zijn opgebouwd aan de hand van de geldende wet- en regelgeving en internationale richtlijnen op het gebied van verslaglegging.