Gehanteerde databronnen

De berekeningen zijn op 'best effort'-basis tot stand gekomen op basis van opgaves van externe vermogensbeheerders en data van een externe gespecialiseerde partij die deze gegevens verzamelt in opdracht van CZ groep. Deze partij heeft de diverse bedrijfsactiviteiten in onze portefeuille aan de hand van data uit de onderliggende jaarverslagen geanalyseerd in lijn met de binnen de geldende EU Taxonomy uitgewerkte criteria (bijgewerkt tot 22 november 2023).

Het verzamelen van data is gebaseerd op alle informatie over de EU Taxonomy die op dit moment bekend is. Wanneer informatie nog niet beschikbaar is in de gepubliceerde jaarverslagen, is geen schatting opgenomen. Vanwege beperkingen in de aangeleverde data geven de gepresenteerde percentages van eligibility en aligned nog geen volledig beeld.