Beleid

Op de werkvloer van CZ groep is alles ingericht om het werken bij onze organisatie zo veilig en prettig mogelijk te maken. Door het beleid en effectieve maatregelen tegen agressie, discriminatie en intimidatie te implementeren, werken we in onze organisatie proactief aan een cultuur van sociale veiligheid waar geen ruimte is voor ongewenste omgangsvormen. Dit draagt niet alleen bij aan het welzijn van onze medewerkers, maar versterkt ook de algehele positieve werksfeer binnen CZ groep en draagt bij aan onze positionering als goede werkgever.

De Gedragscode van CZ groep vormt een cruciaal onderdeel van onze bedrijfscultuur en het HRM-beleid van de organisatie. Hierin zijn duidelijke afspraken vastgelegd die gelden voor alle medewerkers, inclusief externen en uitzendkrachten. Het is essentieel dat iedereen binnen CZ groep deze afspraken kent en naleeft, zodat helder is wat we van elkaar mogen verwachten en we elkaar kunnen aanspreken op ongewenst gedrag. Bij indiensttreding wordt de gedragscode daarom verstrekt. Daarnaast is deze beschikbaar op het intranet. Nieuwe medewerkers ondertekenen in hun arbeidsovereenkomst dat zij de gedragscode hebben ontvangen en gelezen, waarna deze overeenkomst wordt opgenomen in hun personeelsdossier. Dit stimuleert een transparante en verantwoordelijke werkomgeving binnen CZ groep, waarin integriteit en wederzijds respect centraal staan. Voor die gevallen dat medewerkers het gevoel hebben dat niet aan de gedragscode wordt voldaan, of dat persoonlijke grenzen worden overschreden, geldt het Reglement Ongewenste omgangsvormen waarin de interne procedures rond meldingen, onderzoek en uitspraak zijn geregeld.