Mens & Maatschappij

CZ groep heeft aandacht voor menselijke relaties en sociale verantwoordelijkheid. Dit omvat de wijze waarop wij invulling geven aan ons werkgeverschap, hoe wij ons inspannen voor onze klanten en waarop wij impact hebben op de samenleving als geheel. Hierbij hoort dat wij zorgvuldig omgaan met de impacts van onze eigen bedrijfsactiviteiten op de samenleving (zoals op het gebied van privacy) en dat we rekening houden met de impacts die we hebben in onze waardeketen, met name richting het zorgpersoneel.