Inzet en resultaten

Momenteel werken we aan het verhogen van de eigen regie van medewerkers op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, waar de werk-privébalans onderdeel van uitmaakt. Dit doen we onder meer met behulp van Fit-gesprekken en tooling op het gebied van verzuimpreventie. Ook inventariseren we op welke punten we ons vitaliteitsprogramma nog verder kunnen verbeteren en brengen we de specifieke behoeftes en uitdagingen van oudere medewerkers in kaart.

Maatstaven

Uit het MBO van 2023 bleek dat de ervaring van de werk-privébalans onder CZ-medewerkers vooruit is gegaan: 79 procent geeft aan een goede werk-privébalans te hebben (2021: 74 procent). De beleving van de steun die medewerkers ontvangen om gezond te werken is echter achteruitgegaan (van 82 procent in 2021 naar 73 procent in 2023). Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat tijdens het vorige MBO in de tijd van de coronapandemie er in verhouding veel aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in algemene zin was.