Materiële onderwerpen CZ groep

Wij rapporteren in het Jaarverslag 2023 over strategische onderwerpen die het meest relevant (materieel) zijn voor onze belangrijkste in- en externe stakeholders. Deze onderwerpen zijn door stakeholderconsultatie geïdentificeerd met behulp van een impact-materialiteitsanalyse. In 2023 hebben wij deze analyse geactualiseerd aan de hand van de uitgangspunten van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).