Inzet en resultaten

Om coachend leiderschap en het voeren van goede gesprekken over performance, ontwikkeling en loopbaan te faciliteren, implementeren we Fit-gesprekken. Dit zijn gesprekken die op initiatief van de medewerker plaatsvinden (met leidinggevende of andere collega’s) en die draaien om reflectie op werkgeluk en prestaties. Ze vervangen de klassieke voortgangs- en ontwikkelingsgesprekken uit de performancecyclus en zetten de medewerker meer zelf aan het stuur van diens ontwikkeling. De implementatie van de Fit-gesprekken loopt van mei 2023 tot december 2024 en is gericht op alle medewerkers, uitzendkrachten en externen die minimaal drie maanden verbonden zijn aan CZ groep. Als eerste resultaat zien we dat in de pilotgroepen de waardering van het fit-gesprek een 7,5 is, tegenover een 5,5 voor het reguliere performancegesprek.

Met het doel om alle medewerkers in actie te krijgen voor hun eigen loopbaan en ontwikkeling, zijn we in 2023 gestart om voor medewerkers één loket voor loopbaan, leren en ontwikkeling te creëren; een zogenaamde cockpit. In deze cockpit kunnen medewerkers straks informatie vinden en structureel aan de slag gaan met datgene wat voor hen persoonlijk belangrijk of noodzakelijk is. De cockpit is voorzien van interactieve mogelijkheden zoals een chatbot en werkt gepersonaliseerd. Naar verwachting wordt de tool in 2024 gelanceerd.

Aansluitend op de nieuwe strategie CZ 2030 wordt in 2024 gestart met een twee- tot driejarig leiderschapstraject binnen onze organisatie. Hiervoor zijn in 2023 de eerste verkennende werkzaamheden verricht. Het traject - dat de breedte van onze totale organisatie raakt en daarmee van invloed is op alle medewerkersgroepen - omvat de ontwikkeling van een integrale visie op leiderschap, de inrichting van besturing en rapportage, plus de implementatie van daaruit voortvloeiende maatregelen. De invulling ervan zal in 2024 meer concreet worden.

Maatstaven

Het Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO) van 2023 laat een stijgende tevredenheid zien van medewerkers over hun ontwikkelmogelijkheden ten opzichte van het MBO 2021. Zo vindt 63 procent dat de opleidingsmogelijkheden passen bij hun eigen ambities (2021: 59 procent) en geeft 49 procent aan voldoende kansen te hebben om door te groeien naar een hogere of interessantere functie binnen de organisatie (2021: 43 procent). Ook hebben medewerkers een hoge score gegeven aan persoonlijk leiderschap en eigen regie. Medewerkers geven aan hun eigen kwaliteiten goed te kennen (93 procent) en bewuste keuzes te maken in hun ontwikkeling (86 procent). Bovendien geeft 75 procent aan actief te werken aan de eigen ontwikkeling.

In 2023 heeft ons ontwikkelprogramma Prestatiegerichte teams goed gescoord met een 7,4 voor de interventie en 8,1 voor de facilitators. Dit onderstreept de kwaliteit van dit programma en de waardering voor de personen die deze faciliteren. Daarnaast verhogen teams die teamcoaching hebben gevolgd hun performance met 9 procent. In de periode van 2020 tot 2023 hebben 63 teams binnen CZ groep zo’n soort traject gevolgd.