Taxonomy-eligibility CZ groep

Het percentage van ‘Taxonomy-eligibility’ binnen onze totale beleggingsactiviteiten hebben we vastgesteld op 21,7 procent omzet gebaseerd (‘non-eligibility’ van 78,3 procent). Het percentage eligibility gebaseerd op kapitaaluitgaven ligt lager, namelijk 1,9 procent. Dit percentage ligt lager omdat voor de niet-beursgenoteerde fondsen deze informatie veelal nog niet beschikbaar is voor het jaarverslag 2023.

EU Taxonomy - totale beleggingen (exclusief beleggingen in overheidsentiteiten)

2023

Omzet

Kapitaaluitgaven

Omzet

Kapitaaluitgaven

Taxonomy-eligible

21,7%

1,9%

703.011.065

60.617.109

Taxonomy-non-eligible

78,3%

98,1%

2.532.872.808

3.175.266.764

Totale beleggingen exclusief beleggingen in overheidsentiteiten

100,0%

100,0%

3.235.883.873

3.235.883.873