Voorwoord van de Raad van Bestuur

In 2023 is de instabiliteit in de wereld gebleven. Daar ervaren we allemaal de impact van en naar verwachting zal dat in de nabije toekomst niet veranderen. Het Nederlandse politieke landschap is door de verkiezingen gewijzigd.

Lees meer ›Voorwoord van de Raad van Bestuur

Externe ontwikkelingen

Wereldwijd gezien was er in 2023 wederom sprake van een onrustig jaar.

Lees meer ›Externe ontwikkelingen

Onze omgeving

CZ groep maakt als zorgverzekeraar onderdeel uit van het Nederlandse zorgstelsel. De plaats die wij in dit stelsel innemen, geeft in belangrijke mate richting aan de waarde die wij zowel op de korte als lange termijn voor de samenleving realiseren.

Lees meer ›Onze omgeving

Onze waardeketen

In 2023 hebben wij op een zorgvuldige manier, met inbreng van alle divisies en afdelingen binnen CZ groep, de waardeketen van onze organisatie in kaart gebracht.

Lees meer ›Onze waardeketen

Onze stakeholders

CZ groep staat doorlopend in contact met stakeholders om belangen en opvattingen met elkaar uit te wisselen, samenwerking te verbeteren en te zorgen voor een zo rijk mogelijke besluitvorming binnen onze organisatie.

Lees meer ›Onze stakeholders

Sturen en rapporteren op materiële onderwerpen

Wij rapporteren in dit verslag over (duurzaamheids)-onderwerpen die het meest relevant (materieel) zijn voor onze belangrijkste interne en externe stakeholders.

Lees meer ›Sturen en rapporteren op materiële onderwerpen

Strategie CZ groep

Bij CZ groep vinden we dat iedere verzekerde die zorg nodig heeft deze ook moet kunnen krijgen, tegen een betaalbare premie. Met onze strategie 'CZ 2025' stuurden wij in 2023 op een zo efficiënte en effectief mogelijke invulling van deze opdracht.

Lees meer ›Strategie CZ groep

Toegang tot zorg

De kerntaak van CZ groep betreft het borgen van de toegang tot zorg voor onze verzekerden. Niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Lees meer ›Toegang tot zorg

CZ Zorgbeleid

Met het zorgbeleid stuurt CZ groep voor verzekerden op de beschikbaarheid van voldoende, tijdige zorg op de juiste plek en het waarborgen hiervan naar de toekomst toe.

Lees meer ›CZ Zorgbeleid

Betrokken verzekerden

CZ groep wil dat verzekerden en patiënten(organisaties) altijd betrokken zijn, op elk gebied van zorg. Daarom betrekken wij op vele manieren verzekerden en patiënten bij de ontwikkeling van het CZ zorginkoopbeleid.

Lees meer ›Betrokken verzekerden