Betrokken medewerkers

Bij de (door)ontwikkeling en implementatie van het beleid en de onderliggende maatregelen (zoals de Gedragscode van CZ groep en het Reglement Ongewenste omgangsvormen), worden zowel de Ondernemingsraad als het HRM Klantpanel betrokken als sparringpartner.

CZ groep heeft voor het melden van situaties, zorgen of behoeften rond (sociale) veiligheid diverse kanalen ingericht die toegankelijk zijn voor alle medewerkers, inclusief uitzendkrachten en externen. Hiervoor is ook het Protocol Ongewenste Omgangsvormen ontwikkeld. Zo kunnen meldingen of klachten omtrent ongewenst gedrag bij de Interne Commissie worden gedaan en bij de (externe) vertrouwenspersoon van CZ groep, bij de OR, bij de leidinggevende of bij HRM. Hierbij kan ook een beroep op de Klokkenluidersregeling worden gedaan. Jaarlijks evalueren we de bekendheid met en het vertrouwen in onze meldingskanalen. Aan de hand van de uitkomsten ondernemen we actie ter verbetering.