Scope EU Taxonomy CZ groep

De gedelegeerde EU-verordening 2021/2139 (Verordening (EU) 2021/2139) onderscheidt voor verzekeraars twee economische activiteiten: verzekeringsactiviteiten en beleggingsactiviteiten. CZ groep is van mening dat zorgverzekeringsactiviteiten niet in aanmerking (niet eligible) komen voor de EU-Taxonomieverordening, omdat de dekking van klimaatgerelateerde risico’s niet in de poliswaarden is opgenomen. De wettelijk gedefinieerde verzekeringspakketten bieden geen mogelijkheid tot variatie van dekkingen in de polisvoorwaarden. Zorgverzekeraars hebben ook geen zicht op de oorzaak van de medische behandelingen die worden vergoed. Daarom is de tabel conform bijlage X van de gedelegeerde EU-verordening 2021/2178 (Verordening (EU) 2021/2178) (de verzekerings-KPI voor schadeverzekerings- en schadeherverzekeringsondernemingen) niet opgenomen. De tabel conform bijlage X van de gedelegeerde EU-verordening 2021/2178 (het aandeel van de beleggingen van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die gericht zijn op de financiering van of verband houden met op de Taxonomie afgestemde activiteiten in verhouding tot de totale beleggingen) is opgenomen in de bijlage van het bestuursverslag.

CZ groep verantwoordt over haar beleggingsactiviteiten conform EU Taxonomy. Voor CZ zijn dit de beleggingen met uitzondering van de beleggingen verstrekt aan centrale overheden, centrale banken, supranationale uitgevers en derivaten (ook wel volgens de EU Taxonomy gedefinieerd als Bestreken activa). Zie onderstaande tabel voor de opbouw van de bestreken activa (onderdeel Belegging exclusief beleggingen in overheidsentiteiten).

Daarnaast vraagt de gedelegeerde EU verordening 2021/2178 om een toelichting op fossiel gas en activiteiten gerelateerd aan nucleaire energie. CZ belegt niet in fossiel gas en activiteiten gerelateerd aan nucleaire energie conform de definitie van de EU Taxonomy. Daarom is de tabel uit bijlage XII van de gedelegeerde EU-verordening 2021/2178 niet opgenomen.

EU Taxonomy - total activa

  

2023

Procentueel

Bedrag (in euro's)

Centrale overheden, centrale banken, supranationale uitgevers (A)

1,3%

70.901.127

Derivaten

0,0%

-

Beleggingen exclusief beleggingen in overheidsentiteiten (A)

58,9%

3.235.883.873

Total beleggingen inclusief terreinen en gebouwen

60,2%

3.306.785.000

Overige activa

 

2.256.079.000

Totale activa

 

5.562.864.000

Activa exclusief beleggingen in overheidsentiteiten (A)

100,0%

5.491.962.873