Stakeholder­betrokkenheid

In lijn met de bepalingen van de AVG wordt de beoordeling van de impacts van gegevensverwerking door CZ groep zelfstandig uitgevoerd. Dit is een eigen verantwoordelijkheid. Wanneer het nodig is, kunnen voorgenomen besluiten over een gegevensverwerking voor advies worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer verzekerden een overzicht willen van hun persoonsgegevens kunnen zij dit op eenvoudige wijze verkrijgen door in te loggen in het beveiligde MijnZV-portaal en hun gegevens te downloaden. Wanneer verzekerden, cliënten, medewerkers of andere belanghebbenden vragen hebben over onze privacy-statements, het oneens zijn met hoe wij met hun gegevens omgaan of het gebruik van hun gegevens voor één van de doeleinden van gegevensverwerking willen beëindigen, kunnen zij contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming per brief of via het online contactformulier. Ook onze distributiepartners Nationale-Nederlanden en OHRA hebben – conform de AVG – dergelijke contactkanalen voor hun verzekerden beschikbaar.

Inzet 2023

In 2023 is binnen CZ groep veel aandacht besteed aan de doorontwikkeling van het informatiebeveiligingsbeleid en de optimalisatie van de uitvoering ervan. Zo onderzochten we onder medewerkers hoe zij omgaan met informatiebeveiliging in de praktijk. De uitkomsten van dit onderzoek hebben ons geholpen om verdere verbetermaatregelen op te stellen, bijvoorbeeld door extra opleidingen aan te bieden op onderwerpen waarop het kennisniveau van medewerkers nog wat achterbleef.