Voorwoord van de Raad van Bestuur

Bij de presentatie van onze jaarcijfers over 2021 kijken we terug op een intensief jaar dat opnieuw gedomineerd werd door de coronapandemie en kijken we vooruit naar een uitdagende fase.

Lees meer ›Voorwoord van de Raad van Bestuur

Onze omgeving

De kernopdracht van CZ groep om zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden voor onze verzekerden, is bij uitstek een maatschappelijke opdracht. Bij organisatie en financiering van zorg zijn vele partijen betrokken.

Lees meer ›Onze omgeving

Externe ontwikkelingen

Verschillende externe ontwikkelingen zijn van invloed op ons beleid en onze bedrijfsvoering. In 2021 voerde opnieuw de coronapandemie deze lijst aan. De impact hiervan was en is groot.

Lees meer ›Externe ontwikkelingen

Strategie CZ 2025

CZ groep wil snel en flexibel in kunnen spelen op de veranderende wereld. In onze strategie ‘CZ 2025’ houden wij rekening met relevante trends en ontwikkelingen in het zorgveld, de financiële dienstverlening en de samenleving in de breedte.

Lees meer ›Strategie CZ 2025

Hoe CZ waarde toevoegt

CZ groep maakt als zorgverzekeraar onderdeel uit van het Nederlandse zorgstelsel. De plaats die wij in dit stelsel innemen, geeft in belangrijke mate richting aan de waarde die wij zowel op de korte als lange termijn voor de samenleving realiseren.

Lees meer ›Hoe CZ waarde toevoegt

Betrouwbare zorgverzekeraar

CZ groep heeft een zorgverzekering voor iedereen. Jong, oud, ziek of gezond; voor ons is iedere klant gelijk.

Lees meer ›Betrouwbare zorgverzekeraar

Verzekeringen en premie

Wij vinden het belangrijk dat onze producten begrijpelijk zijn, toegevoegde waarde bieden en passen bij de klant. Hierbij streven wij naar een zo stabiel mogelijke premieontwikkeling.

Lees meer ›Verzekeringen en premie

Service en begeleiding

Wij willen het verschil maken met een excellente uitvoering van de zorgverzekering en uitstekende service. Zo zorgen we voor enthousiaste klanten die voor onze labels (blijven) kiezen en ons aanbevelen bij anderen.

Lees meer ›Service en begeleiding

Digitalisering en CZ

Digitalisering heeft invloed op de manier waarop onze klanten zaken met ons doen en op wat ze van ons verwachten. Wij willen meegroeien in de ontwikkelingen en onze verzekerden verrassen.

Lees meer ›Digitalisering en CZ

Onze rol op de zakelijke markt

Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. Wij bieden passende verzekeringen en ondersteunen bij gezondheidsmanagement.

Lees meer ›Onze rol op de zakelijke markt