Toegang tot begeleiding 

Wanneer verzekerden van CZ groep zorg nodig hebben en hier vragen over hebben of hulp bij kunnen gebruiken, kunnen zij bij ons terecht. Wij bieden op verschillende fronten begeleiding. Of het nu gaat om het beantwoorden van basale vragen over zorg of de zorgverzekering, het voorbereiden op een behandeling of het vinden van de best passende zorgaanbieder.  

Als zorgverzekeraar hebben we de wettelijke zorgplicht (Zorgverzekeringswet) om onze verzekerden te begeleiden bij het vinden en krijgen van de best passende zorg op het juiste moment. Wij zetten hier onze servicekanalen, zorg- en begeleidingsdiensten voor in. Deze zijn gratis, toegankelijk en makkelijk vindbaar voor al onze verzekerden, ongeacht het merk waaronder ze verzekerd zijn. De belangrijkste diensten die wij in het kader van onze zorgplicht aanbieden zijn de informatievoorziening via onze website en klantenservicemedewerkers, zorg- en wachtlijstbemiddeling via het Zorgteam en actuele, online informatie over het beschikbare zorgaanbod via Zorgvinder.

Aanvullend op onze wettelijke zorgplicht, bieden wij zorg-, begeleidings- en gezondheidsdiensten aan die onze verzekerden van de merken CZ, CZdirect en Just nog een stap verder helpen bij het goed inrichten van hun zorgtraject én die positieve impact hebben op het verlichten van de druk op het zorgveld. Dit zijn diensten die gericht zijn op goede voorbereiding van verzekerden op hun zorgtraject en op het stimuleren van het pakken van zelfregie. Ook bieden we digitale zorgoplossingen aan die vragen aan de zorg helemaal voorkomen. De meeste van deze diensten en zorgoplossingen zijn beschikbaar voor alle verzekerden van CZ en CZdirect en betreffen generieke zorg-, gezondheids- en/of begeleidingsvragen die voor een brede populatie relevant zijn. Voor verzekerden van Just is een beperkt aantal diensten beschikbaar dat optimaal is afgestemd op de behoeften van doelgroep. Enkele aanvullende diensten zijn voorbehouden aan of gericht op verzekerden van een collectiviteit, veelal werknemers of zzp’ers in een bepaalde branche.

Onze zorg- en begeleidingsdiensten zijn grotendeels digitaal. We zijn ons ervan bewust dat minder digitaal vaardige verzekerden moeite kunnen hebben met het gebruik ervan. We streven daarom naar een zo toegankelijk mogelijke opzet en begrijpelijk taalgebruik. De basisdiensten waarmee wij onze zorgplicht invullen (klantenservice en zorg- en wachtlijstbemiddeling) zijn ook persoonlijk toegankelijk (via onze servicekantoren) en telefonisch. Dit laatste geldt ook voor App de verpleegkundige waarvan de dienstverlening telefonisch verkrijgbaar is via De Gezondheidslijn.