Taxonomy-alignment CZ groep

Voor de eerste twee milieudoelstellingen, mitigatie en adaptatie van klimaatverandering, moet vanaf 2023 voor het eerst worden gerapporteerd welk deel van de beleggingen is afgestemd (aligned) op de EU Taxonomieverordening.

Het percentage van de beleggingen dat is afgestemd op de EU Taxonomy (aligned) in verhouding tot de totale beleggingen hebben we vastgesteld op 3,4 procent voor de milieudoelstellingen ‘mitigatie en adaptatie van klimaatverandering’ gebaseerd op omzet. Het percentage aligned gebaseerd op kapitaaluitgaven ligt lager, namelijk 0,2 procent. Dit percentage ligt lager omdat voor de niet-beursgenoteerde fondsen deze informatie veelal nog niet beschikbaar is voor het jaarverslag 2023.

EU Taxonomy - totale beleggingen (exclusief beleggingen in overheidsentiteiten)

2023

Omzet

Kapitaaluitgaven

Omzet

Kapitaaluitgaven

Taxonomy-aligned

3,4%

0,2%

109.005.289

4.923.488

Taxonomy-non-aligned

96,6%

99,8%

3.126.878.585

3.230.960.385

Totale beleggingen exclusief beleggingen in overheidsentiteiten

100,0%

100,0%

3.235.883.873

3.235.883.873

In totaal geeft dit het volgende beeld: 

2023

Percentage

Bedrag (in euro's)

Derivaten

0,0%

-

Non-NFRD (EU en niet-EU)

13,5%

437.500.418

Overige beleggingen (zowel taxonomy verplicht als andere partijen)

64,8%

2.095.372.390

Taxonomy-non-eligible

78,3%

2.532.872.808

Taxonomy-eligible - non-aligned

18,4%

594.005.776

Taxonomy-eligible - aligned

3,4%

109.005.289

Taxonomy-eligible

21,7%

703.011.065

Totale beleggingen exclusief overheidsentiteiten

100,0%

3.235.883.873

Opmerking bij de tabel:

De beleggingen uitgegeven door of verstrekt aan bedrijven die niet binnen de scope van de NFRD vallen, zijn meegenomen in het 'non-eligible'-aandeel. Ook dit is in lijn met de voorschriften van de EU Taxonomy. 

In onderstaande tabel (onderdeel van de verplichte tabel conform gedelegeerde EU verordening 2021/2178 bijlage X) is voor de twee milieudoelstelling aangegeven welk deel van de beleggingen is afgestemd op de EU Taxonomy (aligned). Daarbij geeft de tabel inzicht of de cijfers zijn gebaseerd op omzet- of kapitaaluitgaven en of dit transitie- of faciliterende activiteiten betreft. De tabel is aangepast omdat over boekjaar 2023 geen alignment gerapporteerd hoeft te worden voor de overige vier milieudoelstellingen. Over boekjaar 2024 zal de volledige tabel opgenomen worden.

Taxonomy-aligned per milieudoelstelling

Percentage

 

Percentage

Klimaatmitigatie

Omzet gebaseerd

3,4%

Transitieactiviteiten

0,0%

Faciliterende activiteiten

0,0%

Kapitaaluitgaven gebaseerd

0,2%

Transitieactiviteiten

0,0%

Faciliterende activiteiten

0,0%

Klimaatadaptatie

Omzet gebaseerd

0,0%

Transitieactiviteiten

0,0%

Faciliterende activiteiten

0,0%

Kapitaaluitgaven gebaseerd

0,0%

Transitieactiviteiten

0,0%

Faciliterende activiteiten

0,0%