Onze medewerkers

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers bij CZ groep het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen en plezier hebben in hun werk.

Lees meer ›Onze medewerkers

Betrekken van medewerkers

CZ groep is op verschillende manieren in gesprek met (vertegenwoordigers van) medewerkers over de invulling en uitvoering van het HRM-beleid en de onderliggende aandachtsgebieden.

Lees meer ›Betrekken van medewerkers

Opleiding en ontwikkeling

CZ groep speelt als werkgever een actieve rol in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers, uitzendkrachten en ingehuurde professionals.

Lees meer ›Opleiding en ontwikkeling

Beleid

Vanuit het CZ-beleid ‘Leren en ontwikkelen’ stimuleren wij een bedrijfscultuur waarbinnen aandacht voor ontwikkeling en loopbaan belangrijk is.

Lees meer ›Beleid

Betrokken medewerkers

Co-creatie is een standaard manier van werken binnen het HRM-team van CZ groep. Medewerkers zijn altijd betrokken bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van opleidingen of andere interventies uit het ‘Leren en ontwikkelen’-beleid.

Lees meer ›Betrokken medewerkers

Inzet en resultaten

Met het doel om alle medewerkers in actie te krijgen voor hun eigen loopbaan en ontwikkeling, zijn we in 2023 gestart om voor medewerkers één loket voor loopbaan, leren en ontwikkeling te creëren.

Lees meer ›Inzet en resultaten

Werk-privébalans (duurzame inzetbaarheid)

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen, plezier hebben in hun werk en duurzaam inzetbaar zijn. Een goede werk-privébalans is daarbij onmisbaar.

Lees meer ›Werk-privébalans (duurzame inzetbaarheid)

Beleid

Binnen ons HRM-beleid maakt aandacht voor de werk-privébalans onderdeel uit van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Lees meer ›Beleid

Betrokken medewerkers

Op het gebied van arbeidsvoorwaarden en HRM-beleid zijn de Ondernemingsraad, het HRM klantpanel en het MBO belangrijke onderdelen die ingezet worden als het gaat om werk-privébalans.

Lees meer ›Betrokken medewerkers

Inzet en resultaten

Momenteel werken we aan het verhogen van de eigen regie van medewerkers op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, waar de werk-privébalans onderdeel van uitmaakt. Dit doen we onder meer met behulp van Fit-gesprekken en tooling op het gebied van verzuimpreventie.

Lees meer ›Inzet en resultaten