Sociale veiligheid

Een veilige werkomgeving betekent dat medewerkers zich welkom voelen en waar geen ruimte is voor agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie of ander onwenselijk gedrag. Oftewel, waar sociale veiligheid heerst.

Lees meer ›Sociale veiligheid

Beleid

Op de werkvloer van CZ groep is alles ingericht om het werken bij onze organisatie zo veilig en prettig mogelijk te maken. Door het beleid en effectieve maatregelen tegen agressie, discriminatie en intimidatie te implementeren, werken we in onze organisatie proactief aan een cultuur van sociale veiligheid waar geen ruimte is voor ongewenste omgangsvormen.

Lees meer ›Beleid

Betrokken medewerkers

Bij de (door)ontwikkeling en implementatie van het beleid en de onderliggende maatregelen (zoals de Gedragscode van CZ groep en het Reglement Ongewenste omgangsvormen), worden zowel de Ondernemingsraad als het HRM Klantpanel betrokken als sparringspartner.

Lees meer ›Betrokken medewerkers

Inzet en resultaten

Om medewerkers te beschermen tegen geweld en intimidatie, organiseren we trainingen die medewerkers die klantcontact hebben, helpen omgaan met agressie. Voor medewerkers die geweld of intimidatie op de werkvloer hebben ervaren, zijn diverse interventiemogelijkheden aanwezig, zoals traumahulp en bedrijfsmaatschappelijk werk.

Lees meer ›Inzet en resultaten

Diversiteit en inclusie

CZ groep vindt het voor goed werkgeverschap essentieel om oog en oor te hebben voor diversiteit en de belangen van minderheden en kwetsbare doelgroepen.

Lees meer ›Diversiteit en inclusie

Beleid

De visie van CZ groep op ‘Diversiteit en inclusie’ gaat verder dan het doel om medewerkers met verschillende achtergronden in dienst te hebben. Het richt zich op het creëren van een cultuur waarin mensen zich oprecht welkom en gewaardeerd voelen en iedereen gelijkwaardige kansen krijgt.

Lees meer ›Beleid

Betrokken medewerkers

De CZ visie ‘Diversiteit en inclusie’ is tot stand gekomen met actieve betrokkenheid van de Ondernemingsraad (OR) en door de inzet van focusgroepen en het houden van diepte-interviews met verschillende medewerkers van CZ groep.

Lees meer ›Betrokken medewerkers

Inzet en resultaten

In 2023 zijn diverse stappen ondernomen om diversiteit en inclusie binnen CZ groep verder te borgen. Een belangrijk onderdeel hiervan was het traject om tot gedragen visievorming te komen en een onderliggend actieplan voor 2024-2025 samen te stellen.

Lees meer ›Inzet en resultaten