Werk-privébalans (duurzame inzetbaarheid)

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen, plezier hebben in hun werk en duurzaam inzetbaar zijn. Een goede werk-privébalans is daarbij onmisbaar. In onze arbeidsvoorwaarden worden wettelijke kaders op dit gebied, zoals de Arbeidstijdenwet, strikt gevolgd. Dit geldt uiteraard ook voor verlofregelingen. Bovendien hebben we in onze cao diverse aanvullende maatregelen getroffen om de werk-privébalans te waarborgen. Dat onze voorzieningen voor een gezonde balans tussen werk en vrije tijd op orde zijn, blijkt uit de resultaten van het Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO). Desalniettemin blijven we alert op signalen, met name tijdens drukke periodes zoals het commerciële seizoen en vakantieperioden.