CZ groep en duurzaamheid

CZ groep is een sociale organisatie met een maatschappelijke opdracht. Onze kerntaak is om met de uitvoering van de basisverzekering te sturen op het beschikbaar stellen van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen.

Lees meer ›CZ groep en duurzaamheid

Ons duurzaamheids­beleid

Onze aandacht en inzet voor mens, milieu en maatschappij hebben we vastgelegd in het concernbrede CZ-duurzaamheidsbeleid dat onderdeel uitmaakt van onze strategie. Dit beleid is gekoppeld aan de 'United Nations Sustainable Development Goals' (SDG's).

Lees meer ›Ons duurzaamheids­beleid

Rapporteren over materiële onderwerpen

Dit jaar rapporteren we voor het eerst (en op vrijwillige basis) al zoveel mogelijk in lijn met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit doen wij op basis van een in 2023 uitgevoerde impact-materialiteitsanalyse.

Lees meer ›Rapporteren over materiële onderwerpen

EU Taxonomy

Met de vaststelling van de Green Deal in 2019 heeft de Europese Unie (EU) koers gezet naar een klimaatneutrale economie in 2050.

Lees meer ›EU Taxonomy

Rapportage­verplichtingen 2023

Op grond van artikel 8 van deze rechtstreeks werkende EU Taxonomy verordening en de gedelegeerde verordeningen rapporteren wij over het in aanmerking komen en afgestemd zijn van onze economische activiteiten op de EU Taxonomy verordening.

Lees meer ›Rapportage­verplichtingen 2023

Taxonomy-eligibility CZ groep

Het percentage van ‘Taxonomy-eligibility’ binnen onze totale beleggingsactiviteiten hebben we vastgesteld op 21,7 procent omzet gebaseerd (‘non-eligibility’ van 78,3 procent).

Lees meer ›Taxonomy-eligibility CZ groep

Taxonomy-alignment CZ groep

Voor de eerste twee milieudoelstellingen, mitigatie en adaptatie van klimaatverandering, moet vanaf 2023 voor het eerst worden gerapporteerd welk deel van de beleggingen is afgestemd (aligned) op de EU Taxonomieverordening.

Lees meer ›Taxonomy-alignment CZ groep

Klimaat en Milieu

Milieuverontreiniging en (de daarmee samenhangende) klimaatverandering brengen ingrijpende gevolgen met zich mee voor onze leefomgeving, zoals gezondheidsproblemen.

Lees meer ›Klimaat en Milieu

Klimaatverandering

Klimaatverandering is een relevant onderwerp voor CZ groep. Onze bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering en het verlagen van negatieve impact op het milieu van onze bedrijfsvoering, is verwerkt in het CZ-milieubeleid en in onze ketensturing via beleggingen, concerninkoop en zorginkoop.

Lees meer ›Klimaatverandering

Water­verontreiniging

Geneesmiddelen zijn voor veel verzekerden essentieel voor hun kwaliteit van leven. Ze dragen bij aan het stimuleren van hun gezondheid of het behandelen van ziektes. Medicijngebruik heeft echter ook nadelige effecten voor het milieu en de leefomgeving.

Lees meer ›Water­verontreiniging