CZ groep en duurzaamheid

CZ groep is een sociale organisatie met een maatschappelijke opdracht. Onze kerntaak is om met de uitvoering van de basisverzekering te sturen op het beschikbaar stellen van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Onze betrokkenheid bij mens en maatschappij maakt dan ook een intrinsiek en vast onderdeel van ons dagelijks werk uit. Bovendien is deze betrokkenheid onlosmakelijk verbonden met het hart en de cultuur van onze organisatie. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat onze inzet voor maatschappelijke vraagstukken verder gaat dan alleen de zorg. Ook onderwerpen als welzijn, klimaat, mensenrechten en arbeidsvoorwaarden hebben onze aandacht. Daar waar ruimte is, maken we ons sterk voor positieve veranderingen op deze gebieden. Negatieve impact reduceren we daar waar mogelijk. Direct, door dingen zelf beter te doen. Of indirect, door invloed uit te oefenen. Dat doen we binnen de kaders van onze eigen bedrijfsactiviteiten, maar ook op activiteiten in onze waardeketen.