Inzet en resultaten

Op de verschillende zorgsoorten waar de risico’s ten aanzien van de toegang tot zorg hoog zijn, nemen wij diverse maatregelen om de toegang voor onze verzekerden te verbeteren ofwel te behouden.

Lees meer ›Inzet en resultaten

Toegang tot zorgverzekeringen

In Nederland bieden zorgverzekeringen toegang tot de zorg, waardoor zij gerelateerd zijn aan de toegang tot een basisbehoefte. Het afsluiten van een basisverzekering is voor iedereen verplicht.

Lees meer ›Toegang tot zorgverzekeringen

CZ Product- en premiebeleid

Met zowel ons product- als premiebeleid sturen wij op het zo toegankelijk mogelijk houden van onze zorgverzekeringen voor een zo breed mogelijke populatie consumenten.

Lees meer ›CZ Product- en premiebeleid

Betrokken verzekerden

Zoals vastgelegd in het CZ productbeleid betrekken we verzekerden bij de ontwikkeling, het onderhoud en de eventuele uitfasering van verzekeringsproducten, veelal via klantonderzoeken.

Lees meer ›Betrokken verzekerden

Inzet en resultaten

Met het oog op de behoeften en verwachtingen van onze verzekerden en klanten, hebben we in 2023 diverse aanpassingen in ons productaanbod doorgevoerd.

Lees meer ›Inzet en resultaten

Toegang tot begeleiding 

Wanneer verzekerden van CZ groep zorg nodig hebben en hier vragen over hebben of hulp bij kunnen gebruiken, kunnen zij bij ons terecht. Wij bieden op verschillende fronten begeleiding.

Lees meer ›Toegang tot begeleiding 

CZ begeleidingsbeleid 

CZ groep beoogt met zorg-, gezondheids- en begeleidingsdiensten verzekerden te helpen op de momenten dat het van belang is, namelijk wanneer zij zorg nodig hebben.

Lees meer ›CZ begeleidingsbeleid 

Betrokken verzekerden 

Bij de ontwikkeling en verbetering van het dienstenaanbod van CZ groep betrekken wij standaard verzekerden en gebruikers.

Lees meer ›Betrokken verzekerden 

Inzet en resultaten 

Op basis van doorlopende onderzoeken naar de ervaren knelpunten in de toegang tot zorg door verzekerden en signalen uit het zorgveld, werken wij aan het op de markt brengen van nieuwe zorg- en begeleidingsdiensten die meer verzekerden gericht helpen.

Lees meer ›Inzet en resultaten 

Onze medewerkers

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers bij CZ groep het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen en plezier hebben in hun werk.

Lees meer ›Onze medewerkers