Risicomanagement

Het risicomanagement binnen CZ groep is erop gericht op een vroegtijdige en gestructureerde manier de (financiële) risico’s van de organisatie in kaart te brengen. We beoordelen de risico’s daarbij op hun mogelijke gevolgen. Op basis daarvan nemen we maatregelen om ze adequaat te beheersen.