Raad van Commissarissen

Dhr. Martijn van Dam (1978)
Eerste zittingstermijn: 1 januari 2022 - 1 januari 2026

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • Lid HR-commissie (vanaf 2024)

 • Bestuurder Stichting Nederlandse Datakluis

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Fairtrade Nederland

 • Lid Raad van Advies North Sea Farmers

 • Ambassadeur Transitiecoalitie Voedsel

 • Voorzitter Van Gogh Nationaal Park i.o. (vanaf maart 2023)

 • Voorzitter Commissie Toezicht Financiering Politieke Partijen

Dhr. Kees Donkervoort (1962)
Eerste zittingstermijn: 5 november 2020 - 5 november 2024

 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen CZ groep

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Meander-Prokino

 • Kerndocent de Baak Driebergen

 • Kerndocent Succesvol Besturen van Ziekenhuizen Sioo

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Vilans en voorzitter Auditcommissie

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Alliade

 • Niet-statutair lid Raad van Bestuur Van Mesdagkliniek (1 jaar tot 31 december 2023)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Detron Zetacom Groep B.V.

Dhr. Pieter Jongstra (1956)
Tweede zittingstermijn: 1 januari 2024 - 1 januari 2028

 • Voorzitter Raad van Commissarissen CZ groep

 • Lid Audit-Risk Commissie

 • Lid HR-commissie

 • Lid Raad van Commissarissen Mazars Holding N.V. (voorzitter per 1 december 2023)

 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de audit- en riskcommissie APG (tot 1 april 2023)

 • Stichting Ondersteuning Nederlandse Bachvereniging, penningmeester (tot 1 april 2023)

Mw. Hanneke Jukema (1964)
Eerste zittingstermijn: 1 januari 2021 - 1 januari 2025

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • Voorzitter Audit-Risk Commissie

 • CEO / Lid Raad van Bestuur DAS Holding

Mw. Greet Prins (1954)
Eerste zittingstermijn: 1 oktober 2021 - 1 oktober 2025

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • Voorzitter HR-commissie

 • Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel

 • Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal

 • Lid Raad van Commissarissen van Tigris Care B.V.

 • Lid van de Raad van Advies CAK

 • Bestuurslid Koning Willem I Stichting