Over dit verslag

Het Jaarverslag 2023 van CZ groep is een geïntegreerd jaarverslag waarin CZ groep zijn belangrijkste economische, maatschappelijke en milieugerelateerde gegevens in samenhang presenteert.

Lees meer ›Over dit verslag

Profiel CZ groep

Als zorgverzekeraar zet CZ groep zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg in Nederland. Dat is onze maatschappelijke opdracht. Wij maken ons sterk voor een solidair zorgstelsel en zijn niet gericht op het maken van winst.

Lees meer ›Profiel CZ groep

Onze merken

Naast de merken CZ (inclusief CZdirect) en Just brengt CZ groep ook de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen uit van de merken Nationale-Nederlanden en OHRA.

Lees meer ›Onze merken

Onze samenwerkingen

Wij werken voor een optimale uitvoering van onze producten en diensten samen met verschillende externe partijen. Structurele strategische samenwerking hebben we met NN Group N.V., Stichting CbusineZ en HumanTotalCare B.V.

Lees meer ›Onze samenwerkingen

CZ zorgkantoor

CZ groep is in zes regio’s concessiehouder voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat betekent dat we in deze regio’s verantwoordelijk zijn voor de juiste uitvoering van de Wlz.

Lees meer ›CZ zorgkantoor

Materiële onderwerpen CZ groep

Wij rapporteren in het Jaarverslag 2023 over strategische onderwerpen die het meest relevant (materieel) zijn voor onze belangrijkste in- en externe stakeholders.

Lees meer ›Materiële onderwerpen CZ groep

Materiële onderwerpen CZ groep

Bij de bepaling van onze materiële onderwerpen hebben wij rekening gehouden met de toepassingsvoorschriften van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ten aanzien van de waardeketen en de analyse van de impact-materialiteit. Tevens hebben wij gebruik gemaakt van de EFRAG Implementation Guidance.

Lees meer ›Materiële onderwerpen CZ groep

Materialiteits­bepaling

Bij de bepaling van onze materiële onderwerpen hebben wij rekening gehouden met de toepassingsvoorschriften van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ten aanzien van de waardeketen en de analyse van de impact-materialiteit. Tevens hebben wij gebruik gemaakt van de EFRAG Implementation Guidance.

Lees meer ›Materialiteits­bepaling

Stakeholderdialoog 2023

Lees meer ›Stakeholderdialoog 2023

Raad van Bestuur

Dhr.

Lees meer ›Raad van Bestuur