Onze omgeving

CZ groep maakt als zorgverzekeraar onderdeel uit van het Nederlandse zorgstelsel. De plaats die wij in dit stelsel innemen, geeft in belangrijke mate richting aan de waarde die wij zowel op de korte als lange termijn voor de samenleving realiseren. Daarnaast hebben wij als werkgever en organisatie in algemene zin diverse mogelijkheden om positief bij te dragen aan de wereld om ons heen, bijvoorbeeld via inkoop, investeringen en de ontwikkeling van (verzekerings)producten en diensten. Voor zowel de vervulling van onze kernopdracht als voor de invulling van onze werkgevers-, inkopers- en investeerdersrol staan wij doorlopend in contact met de stakeholders in onze waardeketen. Deze contacten variëren qua insteek van strategisch en tactisch tot operationeel van aard. De uitkomsten van de dialoog zijn van invloed op onze visie en strategie en de onderliggende bedrijfsvoering.