Toekomstbestendige zorg

De zorg in Nederland staat onder druk. De vergrijzing, het aantal chronisch zieken en mensen met meerdere aandoeningen nemen toe. Net als het personeelstekort in de zorg. Het toegankelijk houden van de zorg vraagt om grootschalige, impactvolle transformaties waarin ook CZ groep een belangrijke rol heeft.

In 2022 ondertekenden een groot aantal partijen in de zorg, waaronder Zorgverzekeraars Nederland, het Integraal Zorgakkoord (IZA). Binnen dit unieke akkoord heeft CZ groep actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het kader en de werkagenda om naar de toekomst toe de zorg toegankelijk te houden. De uitvoering ervan vraagt om grote inhoudelijke veranderingen (de ‘impactvolle transformaties’) die nodig zijn voor verregaande samenwerking en gelijkgerichte zorginkoop, maar biedt ook de ruimte om de eigen zorgstrategie te blijven volgen en het onderscheid tussen zorgverzekeraars te behouden. Het IZA sluit voor ons goed aan op de wijze waarop wij al vele jaren werken aan het aanpakken van knelpunten in de zorg, zowel landelijk als regionaal. Onder andere met regionale samenwerking, in Duurzame coalities en Regioregie, met het helpen ontwikkelen van digitale zorg en door het bevorderen van expertzorg via netwerkvorming.