Ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden doorlopend in gesprek zijn – een continue dialoog hebben – over persoonlijke ontwikkeling, prestatie en potentieel. Daarom zijn we in 2022 een aantal pilots gestart om te ervaren wat nodig is om dit op een betekenisvolle manier onder de aandacht te houden. Hierbij wordt gekeken naar de behoefte van leidinggevenden en medewerkers wat betreft de frequentie en de inhoud van de gesprekken. Doel is om de continue dialoog een onderdeel te laten zijn van de manier van werken, ook binnen teams.

Net als bij persoonlijke ontwikkeling gaan we bij ziekteverzuim steeds meer uit van de eigen regie van medewerkers. Medewerker en leidinggevende kijken samen wat de medewerker wel kan, wat diegene nodig heeft en hoe CZ groep daarin kan faciliteren.

In het programma ‘Prestatiegerichte teams’ versterken we teams op vijf pijlers: de teamleden werken voor elkaar, streven naar maximale impact, benutten elkaars competenties, nemen verantwoordelijkheid en ‘work hard, play hard’ (hard werken en plezier maken). Dit leidt tot een andere werkcultuur, waarbij teams zelf kijken wat ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen en succesvol te zijn. Ook in 2022 doorliepen meerdere teams succesvol het traject naar prestatiegericht team. In 2023 wordt het programma voortgezet.

Een groot deel van de managers van CZ groep volgde dit jaar een opleiding voor digitaal leiderschap. Hier leerden zij hoe digitalisering, innovatie, data en artificial intelligence ingezet kan worden voor het verbeteren van onze organisatie en onze service aan verzekerden.