Voorwoord van de Raad van Bestuur

Als zorgverzekeraar van 3,7 miljoen mensen, willen wij onze verzekerden toegang tot de best mogelijke zorg geven. Niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Dat is een grote, uitdagende opgave die onder druk staat.

Lees meer ›Voorwoord van de Raad van Bestuur

Externe ontwikkelingen

Verschillende externe ontwikkelingen zijn in 2022 van invloed geweest op ons beleid en onze bedrijfsvoering. Zoals de oorlog in Oekraïne, waarvan de gevolgen ook in Nederland op allerlei gebieden voelbaar zijn.

Lees meer ›Externe ontwikkelingen

Onze omgeving

Voor de uitvoering van onze kernopdracht hebben wij contact met vele partijen binnen en buiten het zorgveld, variërend van onze verzekerden en medewerkers tot toezichthouders en zorgaanbieders.

Lees meer ›Onze omgeving

Strategie CZ 2025

CZ groep wil snel en flexibel in kunnen spelen op de veranderende wereld. In onze strategie 'CZ 2025' houden wij rekening met relevante trends en ontwikkelingen in het zorgveld, de financiële dienstverlening en de samenleving in de breedte.

Lees meer ›Strategie CZ 2025

Hoe CZ waarde toevoegt

CZ groep maakt als zorgverzekeraar onderdeel uit van het Nederlandse zorgstelsel. De plaats die wij in dit stelsel innemen, geeft in belangrijke mate richting aan de waarde die wij zowel op de korte als lange termijn voor de samenleving realiseren.

Lees meer ›Hoe CZ waarde toevoegt

Betrouwbare zorgverzekeraar

CZ groep heeft een zorgverzekering voor iedereen. Jong, oud, ziek of gezond; voor ons is iedere verzekerde gelijk.

Lees meer ›Betrouwbare zorgverzekeraar

Verzekeringen en premie

Wij vinden het belangrijk dat onze producten begrijpelijk zijn, toegevoegde waarde bieden en passen bij de klant. Hierbij streven wij naar een zo stabiel mogelijke premieontwikkeling.

Lees meer ›Verzekeringen en premie

Service en begeleiding

Wij willen het verschil maken met een excellente uitvoering van de zorgverzekering en uitstekende service. Zo zorgen we voor enthousiaste klanten die voor onze labels (blijven) kiezen en ons aanbevelen bij anderen.

Lees meer ›Service en begeleiding

Zakelijke markt

Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. Wij bieden passende verzekeringen en ondersteunen bij gezondheidsmanagement.

Lees meer ›Zakelijke markt

Toekomstbestendige zorg

De zorg in Nederland staat onder druk. De vergrijzing, het aantal chronisch zieken en mensen met meerdere aandoeningen nemen toe. Net als het personeelstekort in de zorg.

Lees meer ›Toekomstbestendige zorg