Betrouwbare zorgverzekeraar

CZ groep heeft een zorgverzekering voor iedereen. Jong, oud, ziek of gezond; voor ons is iedere verzekerde gelijk.

Lees meer ›Betrouwbare zorgverzekeraar

Verzekeringen en premie

Wij vinden het belangrijk dat onze producten begrijpelijk zijn, toegevoegde waarde bieden en passen bij de klant. Hierbij streven wij naar een zo stabiel mogelijke premieontwikkeling.

Lees meer ›Verzekeringen en premie

Service en begeleiding

Wij willen het verschil maken met een excellente uitvoering van de zorgverzekering en uitstekende service. Zo zorgen we voor enthousiaste klanten die voor onze labels (blijven) kiezen en ons aanbevelen bij anderen.

Lees meer ›Service en begeleiding

Zakelijke markt

Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. Wij bieden passende verzekeringen en ondersteunen bij gezondheidsmanagement.

Lees meer ›Zakelijke markt

Toekomstbestendige zorg

De zorg in Nederland staat onder druk. De vergrijzing, het aantal chronisch zieken en mensen met meerdere aandoeningen nemen toe. Net als het personeelstekort in de zorg.

Lees meer ›Toekomstbestendige zorg

Regionale samenwerking

Knelpunten in de zorg kunnen per regio verschillende oorzaken hebben. Daarom is regionaal maatwerk nodig. CZ groep werkt samen met gemeenten en andere partijen aan goede zorg in de regio.

Lees meer ›Regionale samenwerking

Duurzame coalities

In gebieden waar veel verzekerden van CZ groep wonen, werken we op een vernieuwende manier samen met zorgverleners. Dit doen we in Duurzame coalities, vanuit de gedachte van 'co-makership'.

Lees meer ›Duurzame coalities

Digitale zorg

CZ groep ondersteunt proactief de inzet van digitale zorg om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De pilotfases zijn we inmiddels ontgroeid. Het is tijd om op te schalen.

Lees meer ›Digitale zorg

Expertzorg

Netwerkvorming versterkt de kwaliteit van zorg voor complexe aandoeningen. Met Egidius Zorgconcept werkt CZ groep aan het bij elkaar brengen van die netwerken om te komen tot excellente zorg.

Lees meer ›Expertzorg

Zorginkoop

CZ groep maakt afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit, kosten en beschikbaarheid van hun zorg. Bij de ontwikkeling van ons zorginkoopbeleid betrekken wij op meerdere manieren verzekerden en patiënten.

Lees meer ›Zorginkoop