Integriteit

CZ groep vindt het belangrijk dat medewerkers integer handelen en dat het risico op corruptie en/of omkoping zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wij hebben middels een integriteitsbeleid kaders vastgesteld voor het integer handelen voor iedereen die bij CZ groep werkt. Het integriteitsbeleid geeft weer hoe wij ons zowel intern als extern willen presenteren en beslaat onderwerpen als screening, relatiegeschenken, nevenfuncties, het tegengaan van belangenverstrengeling en incidenten. In 2022 is gestart met de herijking van het huidige Integriteitbeleid dat naar verwachting begin 2023 wordt afgerond.