Duurzame coalities

In gebieden waar veel verzekerden van CZ groep wonen, werken we op een vernieuwende manier samen met zorgverleners. Dit doen we in Duurzame coalities, vanuit de gedachte van ‘co-makership’. Doel is om boven individuele belangen uit te stijgen en samen transformaties te bewerkstelligen die nodig zijn om de zorg toekomstbestendig te maken. CZ groep heeft in de afgelopen jaren Duurzame coalities gesloten met vier ziekenhuizen, een apotheekketen en twee GGZ-instellingen. We ondersteunen deze organisaties zowel bij de cultuurverandering die nodig is voor een andere manier van zorgverlening als bij de uitvoering van projecten, bijvoorbeeld rondom vermindering van verwijzen, hybride zorgpaden en ‘advance care’-trajecten. Met behulp van de door ons ontwikkelde Impact Methode kunnen we resultaten goed zichtbaar maken en worden succesvolle projecten doorvertaald naar andere instellingen. Goede voorbeelden hiervan zijn de mentale gezondheidscentra die GGz Breburg en CZ groep in 2021 en 2022 in het leven hebben geroepen, waar een compleet andere manier van toeleiding van patiënten zorgt voor kortere wachtlijsten. Dit initiatief is opgenomen in het IZA en zal in het hele land navolging gaan krijgen.