Gegevens RvB en RvC

Raad van Bestuur

Dhr. drs. J.G.B. de Groot (1971)
Benoeming: 1 mei 2019

 • Voorzitter Raad van Bestuur CZ groep

 • Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland (functiegerelateerd)

 • Lid Advisory Board Strategic Area Health TU/e (functiegerelateerd, tot 31 december 2021)

 • Lid Bestuur Innovatiefonds Zorgverzekeraars (functiegerelateerd, vanaf 1 januari 2022)

 • Lid Adviesraad TALMA Instituut (functiegerelateerd, vanaf 1 januari 2022)

 • Lid bestuur Stichting kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (functiegerelateerd)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting CbusineZ (functiegerelateerd, vanaf 1 december 2022)

 • Lid Raad van Commissarissen Kuypers-Kessel B.V.

 • RvT Hockeyclub Oranje-Rood, Eindhoven (vanaf 1 januari 2022)

 • Bestuurder Stichting Administratiekantoor Hockeyclub Oranje-Rood Exploitatie

Mw. drs. M. Dam RC (1972)
Benoeming: 6 juni 2022

 • Lid Raad van Bestuur CZ groep

 • Lid Bestuurscommissie Verzekeringen & Uitvoering Zorgverzekeraars Nederland (functiegerelateerd, vanaf 1 december 2022)

Dhr. drs. A.W.L. van Son (1960)
Benoeming: 15 oktober 2010 – 1 december 2022

 • Lid Raad van Bestuur CZ groep (tot 1 december 2022)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting CbusineZ (functiegerelateerd, tot 1 december 2022)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen VECOZO B.V. (functiegerelateerd)

 • Lid Raad van Commissarissen Vektis C.V. (functiegerelateerd)

 • Lid Bestuurscommissie Verzekeringen & Uitvoering Zorgverzekeraars Nederland (functiegerelateerd, tot 1 december 2022)

 • Bestuurslid HUB Diagnostics CF (functiegerelateerd)

 • Lid Architectuurboard/Informatieberaad (functiegerelateerd)

 • Lid Raad van Commissarissen Human Touch Holding (functiegerelateerd)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Innovatiefonds Ouderenzorg (functiegerelateerd)

Raad van Commissarissen

Dhr. Ir. M.H.P. van Dam (1978)
Eerste zittingstermijn: 1 januari 2022 - 31 december 2025

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • Lid Raad van Bestuur NPO (tot 1 november 2022)

 • Bestuurder stichting Nederlandse Datakluis (vanaf 1 november 2022)

 • Raad van Toezicht Stichting Fairtrade Nederland

 • Raad van Advies North Sea Farmers

 • Ambassadeur Transitiecoalitie Voedsel

Dhr. drs. C.H. Donkervoort (1962)
Eerste zittingstermijn: 5 november 2020 - 4 november 2024

 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen CZ groep

 • Voorzitter Raad van Toezicht Meander-Prokino

 • Kerndocent de Baak Driebergen

 • Kerndocent Succesvol Besturen van Ziekenhuizen Sioo

 • Lid Raad van Toezicht Vilans en voorzitter Auditcommissie

 • Lid Raad van Toezicht Alliade

 • Niet-statutair lid RvB Van Mesdagkliniek (1 jaar vanaf augustus 2022)

 • Voorzitter Peuter Speelzalen Dordrecht

Dhr. drs. P.J.A.M. Jongstra (1956)
Eerste zittingstermijn: 1 januari 2020 - 31 december 2023

 • Voorzitter Raad van Commissarissen CZ groep

 • Lid Audit-Risk Commissie

 • Lid Remuneratie-/Benoemingscommissie

 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de audit- en riskcommissie APG

 • Stichting Ondersteuning Nederlandse Bachvereniging, penningmeester

 • Lid Raad van Commissarissen Mazars Holding N.V.

Mw. Mr. J.W. Jukema (1964)
Eerste zittingstermijn: 1 januari 2021 - 31 december 2024

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • Voorzitter Audit-Risk Commissie

 • CEO / Lid Raad van Bestuur DAS Holding

Mw. G. Prins (1954)
Eerste zittingstermijn: 1 oktober 2021 - 30 september 2025

 • Lid Raad van Commissarissen CZ groep

 • Voorzitter Remuneratie-/Benoemingscommissie

 • Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel

 • Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal

 • Lid Raad van Commissarissen van Tigris Care B.V.

 • Lid van de Raad van Advies CAK

 • Bestuurslid Koning Willem I Stichting