Goed bestuur

Onze verzekerden, werkgevers en de overheid vertrouwen erop dat CZ groep de zorgpremies beheert en inzet voor toegankelijke, betaalbare en goede zorg. In onze organisatie waarborgen we dat onze leden voorop staan, dat er goed toezicht is op zowel het bestuur als de uitvoering van bedrijfsprocessen en dat we voldoen aan alle wet- en regelgeving.

In onze keten sturen wij eveneens op goed bestuur, onder meer op de thema’s integriteit, anti-corruptie, herstel & verhaal. De principes van de ‘UN Global Compact’, de ‘OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen’ en de ‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights’ vormen de basis van deze sturing.